Anunț privind progresul proiectului S.C. NIPNTUCK S.R.L.-D

Anunț de presă privind deschiderea proiectului S.C. NIPNTUCK S.R.L.-D
2 august 2020
Implementam proiectul Servicii chirurgicale inovative ghidate imagistic prin metode de vizualizare tisulară intraoperatorie – cod SMIS 109466
19 februarie 2021

Obiectivul general – Dezvoltarea de servicii inovative in domeniul chirurgiei plastice si a microchirurgiei reconstructive bazate pe rezultate ale cercetarii stiintifice.
Proiectul contribuie la obiectivul specific al programului POC – cresterea investitie private in cercetare – dezvoltare inovare si la prioritatea
de investitii – 1b – promovarea investitiilor in CDI, dezvoltarea de legaturi si sinergii intre intreprinderi, centre de cercetare si dezvoltare si
invatamant superior, in special promovarea investitiilor in dezvoltarea de produse si servicii prin: a. dezvoltarea cercetarilor initiate la
nivelul studiilor doctorale pana la nivelul (TRL) de maturitate care sa permita transpunerea acestora in practica – lansarea pe piata de
servicii noi, inovative, moderne care includ rezultate de cercetare; b. oferirea unui cadru de continuare / relationare intre cercetarea
academica si practica medicala; c. realizarea unei investitii de peste 948,390.64 RON in cercetare-dezvoltare-inovare care sa conduca la
lansarea pe piata de servicii inovative si la dezvoltarea sectorului medical privat atat din punct de vedere al relevantei cercetarilor
desfasurate cat si din punct de vedere al cresterii performantei si competitivitatii produselor / serviciilor si tehnologiilor pe care acesta se
bazeaza.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea a 5 tipuri de servicii inovative bazate pe rezultate de cercetare în domeniul vizualizării intraoperatorii a perfuziei
tisulare cu aplicabilitate în chirurgia sânului, gandelor tiroide şi paratiroidelor
2. Crearea de 2 locuri de muncă – 1 de cercetare, 1 de dezvoltare si implementare servicii inovative
3. Realizarea unei investitii totale de 948,390.64 RON in dezvoltarea unui start-up in domeniul cercetarii – dezvoltarii – inovarii in
chirurgia plastica, microchirurgia reconstructiva si chirurgia generala prin aplicarea rezultatelor de cercetare
Rezultate aşteptate
Detalii rezultat – Componenta 1
1. Crearea a 5 servicii noi, inovative bazate pe rezultate de cercetare în domeniul chirurgiei plastice, microchirurgiei reconstructive
şi chirurgiei generale, astfel:
SI 1 – Evaluarea perfuziei prin ICGA în timpul mastectomiei radicale
SI 2 – Cartografierea preoperatorie a perforantelor cu DIRT
SI 3 – ICGA pentru evaluarea perfuziei tisulare la pacienţii cu reconstrucţie mamară
SI 4 – Identificarea intraoperatorie a glandelor paratiroide
SI 5 – Identificarea adenoamelor paratiroidiene intraoperator
2. Crearea a 2 locuri de munca – 1 loc de munca cercetare / 1 loc de munca dezvoltare si implementare servicii inovative
3. Realizarea unei invesţii de 948,390.64 RON în dezvoltarea de servicii de top în domeniul chirurgiei plastice, microchirurgiei
reconstructive şi chirurgiei generale
Context
Proiectul îşi propune continuarea cercetărilor doctorale ale directorului de proiect. Rezultatele care vor fi transferate la nivelul proiectului
vor fi dezvoltate în cadrul activităţilor de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală şi vor fi transferate în servicii prin activităţile de
introducere în producţie.
Cercetările doctorale ale directorului de proiect au urmarit impactul noilor metode imagistice de vizualizare in dinamica a perfuziei tisulare,
respectiv angiografia cu verde de indocianina (ICGA) si termografia dinamica (DIRT), asupra procesului reconstructiv şi au adus ca şi
principale contribuţii proprii la studiul domeniului abordat:
1. validarea angiografiei prin fluorescenţă cu verde de indocianină ICGA ca metoda neinvazivă inovatoare de examinare
intravitală a circulaţiei arteriale şi venoase;
2. validarea acestei proceduri imagistice ca metoda de examinare in dinamica a perfuziei care permite identificarea ţesuturilor
ischemice şi care astfel poate fi utilizată în ghidarea rezecţiei acestora;
3. scăderea semnificativă a timpului operator şi optimizarea globală a procesului reconstructiv prin identificarea preoperatorie a
perforantelor utilizând termografia dinamică (DIRT);
4. creşterea acuratetii ICGA în determinarea perfuziei tisulare intraoperator prin vasodilataţie indusă termic;
5. îmbunătăţire semnificativă a capacităţii ICGA de a determina suprafaţa de ţesut viabil ce poate fi recoltat pe un singur vas
perforant, după inducerea vasodilataţiei prin manipulare termică;
6. metodele imagistice intraoperatorii de vizualizare în dinamică a perfuziei pot fi utilizate cu succes pentru identificarea
preoperatorie a perforantelor, evaluarea intraoperatorie a perfuziei, rezecţia ţesuturilor ischemice şi evaluarea necrozei;
7. identificarea impactului acestor metode asupra procesului reconstructiv.
Prin prezentul proiect se doreşte extinderea cercetărilor doctorale cu privire la metode de vizualizare intraoperatorie a perfuziei tisulare şi
în domeniul chirurgiei glandei tiroide şi a glandelor paratiroidelor şi devoltarea de protocoale clinice şi servicii inovative pentru vizualizarea
ghidată imagistic a viabilităţii structurilor prin evaluarea fluxului sangvin.
Impactul acestor cercetări se estimează a fi:
eliminarea necesităţii investigaţiilor preoperatorii cu iradiere şi cost ridicat;
scurtarea timpului operator, morbiditatea şi riscul unor reintervenţii, durata de spitalizare şi costul global al internării;
selecţia pediculului perforant ideal şi optimizarea dimensiunilor şi volumului lamboului recoltat, cu evitarea necrozelor acestuia şi
6
sacrificiile tisulare inutile;
elucidarea modificărilor apărute la nivelul microcirculaţiei în procesul de recoltare a lambourilor pe perforante;
conservarea viabilitaţii glandelor paratiroide intraoperator şi evitarea apariţiei hipoparatiroidismului secundar, cea mai frecventă
complicaţie asociată tiroidectomiei totale;
identificarea şi facilitarea rezecţiei adenoamelor paratiroidiene prin proceduri minim invazive.
Pentru dezvoltarea direcţiilor de cercetare dorite şi a serviciilor inovatoare bazate pe rezultatele cercetării vor fi realizate următoarele
activităţi la nivelul proiectului:

1.1.
1.1.1.
Activităţi de cercetare industriala
Elaborarea si experimentarea modelului de evaluare intraoperatorie a perfuziei, rezecţia ţesuturilor ischemice şi evaluarea
necrozei pentrudeterminarea suprafeţei de ţesut viabil ce poate fi recoltată pe un singur vas perforant la pacientele cu reconstrucţie
mamară
1.1.2.
Elaborarea si experimentarea modelului de utilizare a Termografiei Dinamice (DIRT) şi a Angiografiei cu Verde de Indocianină
(ICGA) si albastru de metilen (MB) pentru identificarea intraoperatorie a glandelor paratiroide, in cursul explorarii cervicale si a
interventiilor chirurgicale pe glanda tiroida
1.1.3. Elaborarea si experimentarea modelului de utilizare a termografiei Dinamice (DIRT) şi a Angiografiei cu Verde de Indocianină
(ICGA) sialbastru de metilen (MB) pentru evaluarea intraoperatorie a viabilităţii glandelor paratiroide la finalizarea rezectiei lobilor tiroidieni
1.1.4. Dezvoltarea si testarea modelului de identificarea adenoamelor paratiroidiene prin Utilizarea Termografiei Dinamice (DIRT) şi a
Angiografiei cu Verde de Indocianină (ICGA) cu determinarea intraoperatorie a PTH intact in cursul interventiilor chirurgicale minim
invazive pentru hiperparatiroidismul primar
1.2.
1.2.1.
Activităţi de dezvoltare experimentală
Realizarea si testarea protocolului clinic de utilizare a Termografiei Dinamice (DIRT) şi a Angiografiei cu Verde de Indocianină
(ICGA) pentru evaluarea perfuziei tisulare la pacientele la care se practică reconstrucţie mamară după mastectomie
1.2.2. Realizarea si testarea protocolului clinic de cartografiere preoperatorie a perforantelor prin termografie dinamica DIRT la
pacientele la care se practica reconstructie mamara cu tesut autolog (lambou)
1.2.3. Realizarea şi testarea protocolului clinic pentru evaluarea intraoperatorie a perfuziei, rezecţia ţestuturilor ischemice şi

evaluarea necrozei prin ICGA în vederea determinării suprafeţei de ţesut viabil ce poate fi recoltată pe un singur vas perforant la
pacientele cu reconstrucţie mamară

1.2.4. Realizarea şi testarea protocolului clinic de identificare intraoperatorie a glandelor paratiroide, în cursul explorării cervicale şi a
intervenţiilor chirurgicale pe glanda tiroidă
1.2.5. Realizarea si testarea protocolului clinic de evaluare intraoperatorie a viabilităţii glandelor paratiroide la finalizarea rezectiei
lobilor tiroidieni
1.2.6. Realizarea si testarea protocolului clinic de Identificarea adenoamelor paratiroidiene prin Utilizarea Termografiei Dinamice

(DIRT) şi a Angiografiei cu Verde de Indocianină (ICGA) cu determinarea intraoperatorie a PTH intact in cursul interventiilor chirurgicale
minim invazive pentru hiperparatiroidismul primar
3. Activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu
3.1. Elaborarea documentatieipentru implementarea in practica clinica a protocoalelor şi definirea serviciilor inovative- elaborarea
documentaţiei necesare pentru implementarea in practica clinica a protocoalelor clinice
3.2. Pregatirea pentru lansare a serviciilor
3.3. Pregătirea modalităţii de colectare a feed back-ului pentru serviciile inovative care vor fi livrate
3.4. Promovarea şi diseminarea protocoalelor clinice
3.5. Derularea procesului de achiziţie de echipamente necesare pentru lansarea pe piaţă a serviciilor
Pe lângă aceste activităţi implementarea proiectului va presupune şi alte activităţi ca: achiziţia de materii prime şi materiale, activităţi de
informare şi publicitate pentru proiect, activităţi de management şi respectiv activităţi de audit. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de
18 luni. Rezultatele estimate ale proiectului vor fi următoarele :
1. crearea a 5 servicii noi, inovative bazate pe rezultate de cercetare în domeniul chirurgiei plastice, microchirurgiei reconstructive şi
chirurgiei generale;
2. crearea a 2 locuri de munca – 1 loc de munca cercetare / 1 loc de munca dezvoltare si implementare servicii inovative;
3. realizarea unei invesţii de 948,390.64 RON în dezvoltarea de servicii de top în domeniul chirurgiei plastice, microchirurgiei
reconstructive şi chirurgiei generale
Cancerul mamar afectează un număr tot mai mare de paciente în România. Dintre acestea un număr redus (comparativ cu statisticile
mondiale) beneficiază de reconstrucţie mamară. Până acum doi ani, procedeul de reconstrucţie mamară nu era recunoscut şi decontat de
către CNAS din România. Începând cu anul 2015 în România există un program naţional de reconstrucţie mamară, la care au acces
marea majoritate a pacientelor (dacă nu există impedimente datorate stării biologice sau vârstei pacientei) cu această patologie.
Dezvoltarea programelor de screening (ecografic sau mamografic) a scazut incidenţa operaţiilor de mastectomie in ultimii ani, tot mai
multe pacinete beneficiind de chirurgie conservativă mamară. Cu toate acestea numarul mastectomiilor radicale modificate (MRM) rămâne
staţionar pe fundalul creşterii incidenţei bolii. Mastectomia implică extirparea în totalitate a glandei mamare, insoţită sau nu de extirparea
ganglionilor axilari (limfadenectomie axilară). Deoarece tratamentul cancerului mamar este multidisciplinar, implicând chimioterapie,
radioterapie, hormonoterapie şi chirurgie, etapa chirurgicală trebuie sa evolueze fara complicaţii majore care pot întarzia, împiedica
celelalte terapii concomitente. Tiroidectomia totala este o interventie chirurgicala efectuata de un numar mare de chirurgi, din specialitatile
chirurgie endocrina, chirurgie generala, chirurgie oncologica si ORL. Daca pana nu demult indicatia majora de tiroidectomie era gusa
endemica, in prezent majoritatea interventiilor chirurgicale de tiroidectomie se fac pentru nodulii tiroidieni. Incidenta acestora este in
crestere, in parte si datorita explorarii ecografice a regiunii cervicale cu identificarea unor leziuni nemanifeste clinic (incidentaloame).
Identificarea glandelor paratiroide in cursul tiroidectomiei totale intampina dificultati considerabile chiar in mainile chirurgilor experimentati –
au fost descrise numeroase artificii tehnice pentru identificarea intraoperatorie a glandelor paratiroide şi conservarea vascularizatiei
acestora. Cu toate acestea, chiar evidenţiere şi protejarea paratiroidelor este extrem de dificilă în cele mai multe cazuri. Complicatiile
majore dupa tiroidectomia totala sunt leziunile nervului laringeu recurent si hipoparatiroidismul secundar leziunilor glandelor paratiroide.
Hipoparatiroidismul iatrogen dupa tiroidectomia totala este temporar in pana la 20% din cazuri si permanent in 1-2% din cazuri. In
consecinta proiectul de fata isi propune dezvoltarea de servicii medicale noi, inovative, bazate pe aplicatii ale tehnologiei de vizualizare in
timp real a perfuziei in spectru NIR (near infrared) si IR (infrared), cu verde de indocianină (ICGA) şi termografia dinamică (DIRT) aplicate
in chirurgia plastica, microchirurgia reconstructiva si chirurgia generala.

Maximilian Muntean
Maximilian Muntean
Dr. Maximilian Muntean este absolvent a Facultatii de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca si medic Primar in Chirurgie Plastica, Chirurgie Estetica si Microchirurgie Reconstructiva.

Comments are closed.

gdpr-image
Utilizarea acestui site presupune acceptarea termenelor si conditilor, regulilor de preluare a datelor cu caracter cofidential si a politicii de utilizare cookies.
Informatii suplimentare